prodimage

Leveranser primært etter utvikling av design og spesifisering av krav til materialegenskaper sammen med kunden.
Utvikling og proto-typing vil, avhengig av kompleksitet og materialvalg , bli utført enten i Norge eller hos partnere i Europa.

Både gummi og TPE (Thermoplast) vil være aktuelle materialvalg for denne type komponent-framstilling avhengig av ønskede egenskaper.

Både injeksjonsmaskiner og mer tradisjonell compression produksjon vil være alternativer som vurderes ut i fra størrelse på komponent og serie.

Produkter kan også leveres i gummi/metall samt kombinasjon av flere gummityper i samme produkt.

Generelt vil ordinær produksjon av formstøpte varer ha en fleksibel leveringstid, med normal leveringstid på ca. 4 uker fra bestilling.