Olje (god)
Bensin (dårlig)
Syrer (brukbar)
Alkaliske forbindelser (dårlig)
Vær/ozon (utmerket)
Vann (god)
Slitestyrke (brukbar)
Permanent sammentr. (brukbar)
Støtelastisitet (god)
Gasstetthet (brukbar)

Driftstemp:
Høy 200 +
Lav 80

Olje (utmerket)
Bensin (brukbar)
Syrer (meget god)
Alkaliske forbindelser (brukbar)
Vær/ozon (utmerket)
Vann (god)
Slitestyrke (brukbar)
Permanent sammentr. (god)
Støtelastisitet (god)
Gasstetthet (god)

Driftstemp:
Høy 180 +
Lav -60

Olje (utmerket)
Bensin (utmerket)
Syrer (utmerket)
Alkaliske forbindelser (utmerket)
Vær/ozon (utmerket)
Vann (meget god)
Slitestyrke (god)
Permanent sammentr. (god)
Støtelastisitet (brukbar)
Gasstetthet (god)

Driftstemp:
Høy 200 +
Lav -20

Olje (dårlig)
Bensin (dårlig)
Syrer (god)
Alkaliske forbindelser (meget god)
Vær/ozon (brukbar)
Vann (meget god)
Slitestyrke (meget god)
Permanent sammentr. (meget god)
Støtelastisitet (god)
Gasstetthet (brukbar)

Driftstemp:
Høy 90
Lav -60

Olje (dårlig)
Bensin (dårlig)
Syrer (utmerket)
Alkaliske forbindelser (utmerket)
Vær/ozon (meget god)
Vann (utmerket)
Slitestyrke (god)
Permanent sammentr. (brukbar)
Støtelastisitet (god)
Gasstetthet (utmerket)

Driftstemp:
Høy 100
Lav -60

Olje (utmerket)
Bensin (meget god)
Syrer (meget god)
Alkaliske forbindelser (brukbar)
Vær/ozon (meget god)
Vann (god)
Slitestyrke (god)
Permanent sammentr. (god)
Støtelastisitet (god)
Gasstetthet (brukbar)

Driftstemp:
Høy 100
Lav -20

Olje (utmerket)
Bensin (meget god)
Syrer (meget god)
Alkaliske forbindelser (meget god)
Vær/ozon (utmerket)
Vann (meget god)
Slitestyrke (god)
Permanent sammentr. (god)
Støtelastisitet (god)
Gasstetthet (god)

Driftstemp:
Høy 130
Lav -40

Olje (brukbar)
Bensin (dårlig)
Syrer (utmerket)
Alkaliske forbindelser (utmerket)
Vær/ozon (utmerket)
Vann (utmerket)
Slitestyrke (meget god)
Permanent sammentr. (god)
Støtelastisitet (god)
Gasstetthet (brukbar)

Driftstemp:
Høy 130
Lav -60

Olje (god)
Bensin (brukbar)
Syrer (god)
Alkaliske forbindelser (god)
Vær/ozon (meget god)
Vann (god)
Slitestyrke (meget god)
Permanent sammentr. (god)
Støtelastisitet (meget god)
Gasstetthet (god)

Driftstemp:
Høy 100
Lav -40

Olje (dårlig)
Bensin (dårlig)
Syrer (brukbar)
Alkaliske forbindelser (god)
Vær/ozon (dårlig)
Vann (god)
Slitestyrke (meget god)
Permanent sammentr. (meget god)
Støtelastisitet (utmerket)
Gasstetthet (god)

Driftstemp:
Høy 70
Lav -60

Olje (god)
Bensin (dårlig)
Syrer (brukbar)
Alkaliske forbindelser (dårlig)
Vær/ozon (utmerket)
Vann (god)
Slitestyrke (brukbar)
Permanent sammentr. (brukbar)
Støtelastisitet (god)
Gasstetthet (brukbar)

Driftstemp:
Høy 200 +
Lav 80

Olje (utmerket)
Bensin (brukbar)
Syrer (meget god)
Alkaliske forbindelser (brukbar)
Vær/ozon (utmerket)
Vann (god)
Slitestyrke (brukbar)
Permanent sammentr. (god)
Støtelastisitet (god)
Gasstetthet (god)

Driftstemp:
Høy 180 +
Lav -60

Olje (utmerket)
Bensin (utmerket)
Syrer (utmerket)
Alkaliske forbindelser (utmerket)
Vær/ozon (utmerket)
Vann (meget god)
Slitestyrke (god)
Permanent sammentr. (god)
Støtelastisitet (brukbar)
Gasstetthet (god)

Driftstemp:
Høy 200 +
Lav -20

Olje (dårlig)
Bensin (dårlig)
Syrer (god)
Alkaliske forbindelser (meget god)
Vær/ozon (brukbar)
Vann (meget god)
Slitestyrke (meget god)
Permanent sammentr. (meget god)
Støtelastisitet (god)
Gasstetthet (brukbar)

Driftstemp:
Høy 90
Lav -60

Olje (dårlig)
Bensin (dårlig)
Syrer (utmerket)
Alkaliske forbindelser (utmerket)
Vær/ozon (meget god)
Vann (utmerket)
Slitestyrke (god)
Permanent sammentr. (brukbar)
Støtelastisitet (god)
Gasstetthet (utmerket)

Driftstemp:
Høy 100
Lav -60

Olje (utmerket)
Bensin (meget god)
Syrer (meget god)
Alkaliske forbindelser (brukbar)
Vær/ozon (meget god)
Vann (god)
Slitestyrke (god)
Permanent sammentr. (god)
Støtelastisitet (god)
Gasstetthet (brukbar)

Driftstemp:
Høy 100
Lav -20

Olje (utmerket)
Bensin (meget god)
Syrer (meget god)
Alkaliske forbindelser (meget god)
Vær/ozon (utmerket)
Vann (meget god)
Slitestyrke (god)
Permanent sammentr. (god)
Støtelastisitet (god)
Gasstetthet (god)

Driftstemp:
Høy 130
Lav -40

Olje (brukbar)
Bensin (dårlig)
Syrer (utmerket)
Alkaliske forbindelser (utmerket)
Vær/ozon (utmerket)
Vann (utmerket)
Slitestyrke (meget god)
Permanent sammentr. (god)
Støtelastisitet (god)
Gasstetthet (brukbar)

Driftstemp:
Høy 130
Lav -60

Olje (god)
Bensin (brukbar)
Syrer (god)
Alkaliske forbindelser (god)
Vær/ozon (meget god)
Vann (god)
Slitestyrke (meget god)
Permanent sammentr. (god)
Støtelastisitet (meget god)
Gasstetthet (god)

Driftstemp:
Høy 100
Lav -40

Olje (dårlig)
Bensin (dårlig)
Syrer (brukbar)
Alkaliske forbindelser (god)
Vær/ozon (dårlig)
Vann (god)
Slitestyrke (meget god)
Permanent sammentr. (meget god)
Støtelastisitet (utmerket)
Gasstetthet (god)

Driftstemp:
Høy 70
Lav -60