bilde uwelastGummiTeknikk vil være en rådgivende og aktiv leverandør av polymere produkter til norsk leverandørindustri.

Med tilknyttet personell med erfaring og kompetanse innenfor material- og produktutvikling, arbeider vi for å kunne levere kundetilpassede produkter hvor funksjonalitet og selvfølgelig også pris vil være parametere av største betydning.

Polymere materialer
Polymere materialer har gjennom de senere årene vært gjennom en rivende utvikling, hvor stadig mer spesielle egenskaper er blitt utviklet. Dette har igjen har gjort det mulig å benytte materialet i stadig mer krevende konstruksjoner og åpnet opp for kreative nye løsninger, hvor gjerne ulike polymer-materialer eller evt. stål/aluminium inngår i produktet.. I samarbeid med en av verdens største aktører på polymer-siden sikres tilgang på de seneste innovasjoner innen polymer-området, noe som kommer våre kunder tilgode.

Samarbeidspartnere
Med et utstrakt kontaktnett og samarbeidspartnere innenlands så vel som i øvrige Europa og Østen, har vi nytte av et spesielt mangfoldig miljø, hvor den enkeltes erfaring og kunnskap bidrar til optimale løsninger tilpasset foreliggende behov og krav. Ved kunnskap og erfaring med den enkeltes partners sterke og svake sider, vil vi kunne velge den partner som best lar seg kombinere med kundenes ønsker.